Mįslės vaikams

 • Mįslės vaikams

  Trumpai:

  • Mįslės – kur kas daugiau nei paprasti galvosūkiai
  • Mįslių sprendimas gali būti naudingas vaiko pažintinei, socialinei, net emocinei raidai
  • Mįslės – svarbi kultūros ir tautosakos dalis, todėl mokydamiesi mįslių vaikai gali daugiau sužinoti apie savo kultūrą, istoriją, turtinti savo žodyną.

  Mįslė – alegorinis posakis, kurio reikšmę reikia įminti, įspėti. Mįslių funkcija tokia pati kaip uždavinių - jas reikia išspręsti. Mįslę sudaro užminimas (vaizdingas ir ekspresyvus vieno ar kelių sakinių klausimas, perkeltine reikšme apibūdinantis daiktus ar reiškinius) ir įminimas (atsakymas į paslėptą mintį). Jų gausu įvairių šalių tautosakoje, dalis mįslių turi net tarptautinius atitikmenis.

  Mįslės vaikams – tai ne tik linksmi galvosūkiai, tai vaiko pažintinei, socialinei, emocinei raidai naudingi uždaviniai. Šiame tinklaraščio įraše analizuojame, kuo mįslių sprendimas naudingas vaikams, ir pateikiame įdomių, mokymosi ir laisvalaikio veiklose pritaikomų mįslių pavyzdžių.
  Mįslių sprendimo nauda vaikams

  Pažintinių funkcijų lavinimas

  Mįslė – tarsi vaiko pažinimo funkcijų treniruotė, verčianti vaikus kritiškai ir analitiškai mąstyti, spręsti problemas. Užuominų šifravimo procesas stiprina vaiko pažintinius gebėjimus, loginį mąstymą ir gebėjimą mąstyti strategiškai.

  Problemų sprendimo įgūdžių lavinimas

  Mįslėms įminti dažnai prireikia logikos ir kūrybiško mąstymo. Reguliariai sprendžiant mįsles šie įgūdžiai tampa neįkainojamais įveikiant ir realaus gyvenimo iššūkius - tiek akademinius, tiek asmeninio gyvenimo.

  Atkaklumo, tikslo siekimo ir kantrybės lavinimas

  Efektyvus mįslių sprendimas reikalauja užsispyrimo ir kantrybės. Susidurdami su iššūkiais vaikai aiškiau suvokia atkaklumo svarbą ir patiria pasitenkinimą įveikę iššūkį.

  Vaikų smalsumui skatinti

  Bandydami įminti mįsles vaikai įsitraukia į unikalų procesą, kurio metu stimuliuojamos jų smegenys, skatinamas smalsumas ir kūrybiškumas. Iš tiesų, smalsumas - viena svarbiausių sėkmingo šiuolaikinio žmogaus savybių. Tai raktas į žinias, patirtis ir sėkmę.

  Emocinio intelekto lavinimas

  Detalumas, skirtingų perspektyvų suvokimas ir gebėjimas interpretuoti subtilias užuominas labai svarbūs, siekiant sėkmingai įminti mįsles. Gebėjimai pastebėti detales, jas teisingai interpretuoti, suvokti perkeltinę prasmę – naudingi vaiko emociniam intelektui ir empatijai vystytis.

  Pozityviam požiūriui į mokymąsi ugdyti

  Mįslėms neretai būdingas ir humoro elementas. Pozityvus problemų sprendimas, sėkmė įmynus mįsles skatina vaikus drąsiai spręsti problemas, ieškoti atsakymų, atkakliai mokytis, taip ugdymo procesas tampa ir malonesnis, ir efektyvesnis.

  Socialiniams ryšiams stiprinti

  Mįslių sprendimas – puiki bendros šeimos ar draugų veiklos alternatyva. Bandydami mįsles įminti kartu su tėvais namuose ar draugais mokykloje vaikai mokosi diskutuoti, priimti kito nuomonę, bendradarbiauti, be to įdomiai praleidžia laiką su artimaisiais ir stiprina tarpusavio ryšius.

  Tautosakos ir tradicijų puoselėjimas

  Mįslės – svarbi tautosakos dalis. Tokia, iš pirmo žvilgsnio paprasta, veikla kaip mįslių uždavimas ir įminimas padeda puoselėti savo kultūrą ir išryškinti jos išskirtinumą. Jas analizuodami galime daugiau sužinoti apie savo istoriją, turtinti kalbos žodyną.

  Mįslės - naudingos vaiko pažintinei, emocinei ir socialinei raidai. Kviečiame minti mįsles, mesti iššūkį draugams, klasiokams ar tėvams. Jei pritrūktų mįslių idėjų, pateikiame įvairių mįslių su atsakymais pavyzdžių.

  Mįslės vaikams su atsakymais

  Mįslės vaikams apie gyvūnus

  1. Kas ūžia be vėjo?
  Atsakymas: Bitės

  2. Gyvis, kuriam visi ploja. Kas?
  Atsakymai: Uodas

  3. Kas vaikšto aukštyn kojom?
  Atsakymas: Musės ant lubų

  4. Keturi broleliai verkia, į vieną dubenį ašaros teka. Kas?
  Atsakymas: Karvės melžimas

  5. Pati savo kailio netenka, o kitus juo apvelka. Kas?
  Atsakymas: Avis

  6. Ant lentelių vaikštinėja, ragu žolę skabinėja. Kas?
  Atsakymas: Žąsis

  7. Be kirvio, be pjūklo namą pastato. Kas?
  Atsakymas: Kregždė

  8. Bekepurio šiltas paltas, iš to palto kyšo kaltas. Kas?
  Atsakymas: Bebras

  9. Graži mergaitė, sidabro suknaitė. Kas?
  Atsakymas: Žuvis

  10. Kalną suverčia, darbininko nematyti. Kas?
  Atsakymas: Kurmis

  11. Mažas žirgelis dideliais žingsniais bėga. Kas?
  Atsakymas: Žiogas

  12. Po balas ilgom kojom stypčioja, varlytes skaičiuoja. Kas?
  Atsakymas: Gandras

  13. Botagas dryžuotas, samanose surunguotas. Kas?
  Atsakymas: Gyvatė

  14. Ūsuotas, garbanotas – gyvūnų karalius nekarūnuotas. Kas?
  Atsakymas: Liūtas

  15. Pusiau juoda, pusiau balta ant berželio šakos tarška. Kas?
  Atsakymas: Šarka

  16. Margaspalvis, nedidukas, kas jis toks, tasai meistriukas?
  Atsakymas: Genys

  17. Akys kaip ratai, o saulės nemato. Kas?
  Atsakymas: Pelėda

  18. Gali pagalvoti, kad jos pagalvytės,
  Minkštos ir švelnios, su garbanytėm.
  Kas?
  Atsakymas: Avys

  Lengvos mįslės vaikams

  19. Be rankų, be kojų į palanges beldžiasi, į vidų prašosi.
  Atsakymas: Vėjas

  20. Skrenda skrenda ir niekuomet žemėn nenusileidžia.
  Atsakymas: Vėjas

  21. Matau - negirdžiu, girdžiu - nematau. Kas?
  Atsakymas: Žaibas

  22. Vaikščiojo panelė po pievelę ir išbarstė aukso perlus, mėnuo matė - nepasakė, saulė kėlėsi ir surinko. Kas?
  Atsakymas: Rasa

  23. Kuo daugiau gauna, tuo daugiau nori, kai viską suėda - ir pats numiršta.
  Atsakymas: Ugnis

  24. Kada metai turi tiek dienų, kiek žmogus akių?
  Atsakymas: Sausio antrą

  25. Anksti rytą vaikščiojo ant keturių, dieną ant dviejų, vakare ant trijų. Kas?
  Atsakymas: Žmogus

  26. Viską girdi, tik niekam nieko nesako. Kas?
  Atsakymas: Ausys

  27. Pilna laktelė baltų vištelių. Kas?
  Atsakymas: Dantys

  28. Iš kišenės į kišenę visą pasaulį apeina. Kas?
  Atsakymas: Pinigai

  29. Paklusnus, nesiožiuoja
  Ir aplink ratu važiuoja.
  Pririštas jisai už ūsų,
  Neištrūks iš miesto mūsų!

  Kas?
  Atsakymas: Troleibusas

  30. Gyvena be kūno,
  Kalba be liežuvio,
  Niekas jo nemato,
  Bet kiekvienas girdi.
  Kas?

  Atsakymas: Aidas

  31. Ant bobutės grytelės
  Kabo duonos riekelė:
  Šunys loja-
  Pasiekti negali.
  Kas?

  Atsakymas: Mėnulis

  32. Kas turi būti sulaužytas, kad galėtumėte juo pasinaudoti?
  Atsakymas: Kiaušinis

  33. Kas ilgas, kol jaunas, ir trumpas, kai senas. Kas?
  Atsakymas: Žvakė

  34. Kuo daugiau atimsi, tuo labiau padidės. Kas?
  Atsakymas: Skylė/ertmė

  35. Kiekvienas, kuris mane turi, nori manimi dalintis. Tačiau, jei manimi pasidalins, aš nebebūsiu aš. Kas aš esu?
  Atsakymas: Paslaptis

  36. Kas turi daug dantų, bet negali įkasti?
  Atsakymas: Šukos

  37. Žemiau už gyvatę šliaužioja, aukščiau už paukščius skraido. Kas?
  Atsakymas: Vanduo

  38. Pusė balta, pusė juoda, galuose raudona? Kas?
  Atsakymas: Diena ir naktis

  39. Ore skraido, ant žemės guli, medyje tupi, ant rankos kaista, vandenyje prigeria, prie krosnies išnyksta. Kas?
  Atsakymas: Snaigė

  40. Žodyne yra tik vienas žodis, kuris parašytas neteisingai. Koks?
  Atsakymas: žodis N-E-T-E-I-S-I-N-G-A-I.

  41. Aš turiu priekį ir užpakalį, bet neturiu kūno. Kas aš?
  Atsakymas: Moneta.

  42. Kokių dviejų dalykų niekada nesuvalgysite pusryčiams?
  Atsakymas: Pietų ir vakarienės.

  43. Kas yra didžioji Prancūzijoje?
  Atsakymas: raidė „P.“ Tai vienintelė didžioji raidė žodyje „Prancūzijoje“.

  44. Akmens kojos,
  Medžio liemuo,
  Stiklo akys,
  Šiaudų kepurė.
  Kas?

  Atsakymas: namas šiaudiniu stogu

  45. Senas senelis sėdi ant stogo
  Ir pypkę rūko.
  Kas?

  Atsakymas: kaminas

  46. Eina be kojų,
  Muša be rankų.
  Kas?

  Atsakymas: laikrodis

  Matematinės mįslės vaikams

  47. Adelės mama turi tris vaikus: Jonas, Ąžuolas ir ___?
  Atsakymas: Adelė! Tai juk Adelės mama.

  48. Kai Grantui buvo 8 metai, jo brolis buvo perpus mažesnis. Dabar Grantui yra 14 metų. Kiek metų jo broliui?
  Atsakymas: Jo broliui yra 10 metų. 8 padaliję iš 2 gausime 4, taigi Granto brolis yra 4 metais jaunesnis. Jei Grantui yra 14 metų, jo brolis vis dar yra 4 metais už jį jaunesnis, taigi jam yra 10 metų.

  49. Du tėvai ir 2 sūnūs dieną praleido žvejodami, tačiau pagavo tik 3 žuvis. To pakako, kad kiekvienas iš jų turėtų po vieną žuvį. Kaip tai įmanoma?
  Atsakymas: žvejojo tik 3 žmonės(tėvas, jo sūnus ir sūnaus sūnus).

  50. Onutė turi 5 dukteris. Kiekviena iš šių dukterų turi brolį. Kiek vaikų turi ponia Onutė?
  Atsakymas: Ji turi 6 vaikus. Kiekviena dukra turi tą patį brolį. Yra 5 dukterys ir 1 sūnus.

  51. Vidurnaktį lyja, o rytojaus ir kitos dienos prognozė aiški. Ar po 48 valandų bus saulėtas oras?
  Atsakymas: Ne, nebus saulėta, nes bus tamsu. Po 48 valandų vėl bus vidurnaktis.

  52. Krepšelyje yra 3 obuoliai, o jūs iš krepšio išimate 2. Kiek obuolių turite dabar?
  Atsakymas: Jūs turite 2 obuolius. Išėmėte 2 obuolius, o 1 palikote krepšelyje.

  53. Ką galite įdėti tarp 7 ir 8, kad rezultatas būtų didesnis nei 7, bet mažiau nei 8?
  Atsakymas: kablelis. Jūsų rezultatas būtų 7,8, tai yra nuo 7 iki 8.

  54. Nauja drabužių parduotuvė turi unikalų prekių kainodaros metodą. Liemenė kainuoja 35 eurus, batai – 25 eurus, paltas – 30 eurų, apatiniai – 45 eurus. Kiek kainuotų kelnės?
  Atsakymas: 30 eurų. Parduotuvės kainodaros metodas toks: 5 eurai už kiekvieną raidę, reikalingą prekės pavadinimui (pvz. liemenė, batai, paltas) užrašyti.

  55. 81 x 9 = 801. Ką reikia padaryti, kad ši lygtis būtų teisinga?
  Atsakymas: apverskite ją aukštyn kojomis. 108 = 6 x 18.

  56. Skaičių padvigubinkite, tuomet padauginkite iš 4. Tada gautą skaičių padalinkite iš 8. Kokį skaičių gausite?
  Atsakymas: tą patį skaičių. Jei skaičius padvigubinamas ir padauginamas iš 4, jis iš tikrųjų padauginamas iš 8. Taigi, skaičių padaliję iš 8, vėl gausite pirminį skaičių.

  57. Kokius 3 skaičius ir sudauginę, ir sudėję gausime tokį patį rezultatą?
  Atsakymas: 1, 2 ir 3 (1 + 2 + 3 = 6 ir 1 x 2 x 3 = 6).

  58. Birutė turi labai didelę šeimą. Ji turi 20 tetų, 20 dėdžių ir 50 pusbrolių. Kiekvienas jos pusbrolis turi tetą, kuri nėra Birutės teta. Kaip tai įmanoma?
  Atsakymas: pusbrolių teta yra Birutės mama!

  Mįslės vaikams apie daržoves ir vaisius

  59. Maža moteriškė su devyniais kailiniais. Kas?
  Atsakymas: Kopūstas

  60. Vasarą darže keroja, žiemą gryčioje žiemoja, kas jį pauosto, ašaras šluosto. Kas?
  Atsakymas: Svogūnas

  61. Aš oranžinė, dėviu žalią skrybėlę ir skambu kaip -orka. Kas aš?
  Atsakymas: Morka.

  62. Kokio vaisiaus niekada negalite pradžiuginti?
  Atsakymas: Mėlynė.

  63. Aš esu kažkas geltono ir rūgštaus. Kas aš?
  Atsakymas: Citrina.

  64. Geltonas kūdikėlis žaliuose vystykluose. Kas aš?
  Atsakymas: Kukurūzas.

  65. Atrodau žalias, atidarai - raudonas. Kas aš?
  Atsakymas: Arbūzas.

  66. Nors turiu daug akių, tačiau nieko nematau. Kas aš?
  Atsakymas: Bulvė.

  67. Aš esu paukštis ir vaisius. Kas aš?
  Atsakymas: Kivis.

  68. Kol jaunas gyvena žalios spalvos namelyje, kai subręsta – geltoname, kai pasensta – rudame. Kas tai?
  Atsakymas: Bananas.

  69. Vilkiu tamsiai raudoną paltą, o gerklėje – akmuo. Kas aš?
  Atsakymas: Vyšnia.

  70. Aš - vaisius su sėklomis išorėje. Kas aš?
  Atsakymas: Braškė.

  71. Atrodau kaip mažas žalias medis. Kas aš?
  Atsakymas: Brokolis.

  72. Žalia žolė, bet ne žolė, su uodega, bet ne pelė. Kas?
  Atsakymas: Agurkas.

  73. Raudonas gaidelis po žeme gieda. Kas?
  Atsakymas: Burokėlis.

  74. Iš vieno dėjimo bent dešimt kiaušinių. Kas?
  Atsakymas: Bulvė.

  75. Lapą pasiklojęs, lapu užsiklojęs žmogelis miške tyso. Kas?
  Atsakymas: Agurkas.

  76. Ateina bobulė su devyniomis skarelėmis, kas ją paliečia, tas graudžiai verkia. Kas?
  Atsakymas: Svogūnas.

  77. Be langų, be durų pilna troba žmonių. Kas?
  Atsakymas: Žirnis.

  78. Daug kūdikėlių vienam lopšely supasi. Kas?
  Atsakymas: Žirnis.

  79. Mažas vyrukas su žalia barzdele. Kas?
  Atsakymas: Morka.

  80. Raudonas puodukas, baltas kamštukas. Kas?
  Atsakymas: Avietė.

  81. Mažas berniukas, šimtu rūbų apsirėdęs. Kas?
  Atsakymas: Kopūstas.

  82. Maža moterėlė, kol jauna – žalia, kuo senesnė – tuo raudonesnė. Kas?
  Atsakymas: Vyšnia.

  83. Trys broliukai vasarą žaliuoja, rudenį vienas – raudonas, kitas – baltas, trečias – juodas. Kas?
  Atsakymas: Serbentai.

  84. Mažas senelis keliais kailiniais apsitaisęs. Jei pradedi rengti, graudu darosi. Kas?

  Atsakymas: Svogūnas.

  Yes For Skills – mokymuisi, žaidimams, meninėms veikloms

  Draugui nepavyksta įminti tavo pateiktos mįslės? Pateikti užuominą padės Yes For Skills magnetinės lentos ir magnetukai!


  Įminus mįslę - šiek tiek veiklos pirštukams! Yes For Skills lavinamosios knygos su daugkartiniais lipdukais. Užduočių knygutės vaikų pažinimo funkcijoms, smulkiajai motorikai, dėmesio koncentracijai, akies-rankos koordinacijai lavinti.


  Atsipalaidavimui ir nerūpestingam mokymuisi - Yes For Skills lavinamosios kortelės. Abėcėlės, raidžių, skaičių, figūrų, spalvų mokymuisi, skaitymo, skaičiavimo, rašymo įgūdžiams, emociniam intelektui lavinti.

  Kviečiame skaityti:

  Ar mėgstate žiūrėti filmus? Apie filmų naudą vaikams pasakojame tinklaraščio įraše ,,Filmai vaikams“.
  Ne tik minkite mįsles, skaitykite ir sekite pasakas! Spausdintų ir garsinių pasakų vaikams rekomendacijų ir informacijos apie pasakų naudą rasite tinklaraščio įraše ,,Pasakos vaikams“.
  Jūsų mažyliai jau deklamuoja trumpučius eilėraščius? Daug informacijos apie eilėraščių naudą vaiko vystymuisi ir vaikiškų eilėraščių pavyzdžių rasite tinklaraščio įraše ,,Eilėraščiai vaikams“.
  Jūsų vaikas nori išmokti skaityti ir mįsles perskaityti pats? Tinklaraščio įrašas ,,Kaip išmokyti vaiką skaityti: 10 naudingų patarimų” – efektyvesniam mokymuisi!
  Rūpinatės visapusišku vaiko lavinimu? Daugiau edukacinių veiklų vaikams idėjų rasite tinklaraščio įraše ,,Lavinančios veiklos vaikams pagal amžių“.
  Mįslių užminimas ir įminimas labai naudingas vaiko kalbos raidai. Apie vaiko kalbos lavinimą skaitykite įraše ,,Kalbos raida ir lavinimas pagal amžių“.
   

 • DUK