Eilėraščiai vaikams

 • Eilėraščiai vaikams

  Trumpai:
  • Eilėraščių skaitymas ir mokymasis juos deklamuoti naudingas vaikų kalbos įgūdžiams, kūrybiškumui ir vaizduotei, atminčiai ir kitoms pažinimo funkcijoms lavinti, kultūriniam sąmoningumui skatinti.
  • Mokant vaiką deklamuoti eilėraštį svarbu išrinkti vaikui įdomų, aktualaus turinio eilėraštį, jį skaityti garsiai ir periodiškai pakartoti.
  • Efektyviam mokymuisi ir pozityviam vaikų požiūriui į poeziją formuoti svarbus ir pastangų skirtų mokytis įvertinimas.

  Eilėraščiai vaikams – ne tik gražūs eiliuoti tekstai. Tai puikus būdas ugdyti vaikų kūrybiškumą, gerinti atmintį, turtinti vaiko žodyną. Šiame tinklaraščio įraše – gražiausi eilėraščiai vaikams, eilėraščių naudos vaikams analizė, patarimai, kaip efektyviai mokyti vaikus deklamuoti.

  Kodėl vaikui naudinga mokytis eilėraščių?

  Kalbos įgūdžių gerinimas

  Poezija atskleidžia kalbos žodį ir turtingumą. Eilėraščių ritmiškumas ir eilėdara naudingi vaiko foneminiam suvokimui gerinti, žodynui turtinti ir kalbos įgūdžiams lavinti.

  Kūrybiškumo ir vaizduotės skatinimas

  Ketureiliai dažnai sukelia įvairių emocijų, sužadina tiek vaikų, tiek suaugusiųjų vaizduotę. Per skirtingą eilėraščių eilėdarą ir kalbos stilių vaikai gali tyrinėti savo kūrybiškumą, mokytis drąsiau reikšti mintis, mąstyti nestandartiškai.

  Emocinės raidos gerinimas

  Eilėraštis - galinga emocinės išraiškos priemonė. Poezijoje slypi tiek jausmų ir išgyvenimų, suteikiančių vaikams galimybę geriau suvokti savo patiriamus jausmus, juos įvardinti, geriau suvokti aplinkinių žodžiais neišreikštas emocijas. Mokydamiesi eilėraščių ir jų klausydamiesi vaikai gali tapti empatiškesni, adekvačiau žvelgti į save ir patiriamas emocijas.

  Atminčiai ir pažinimo funkcijoms lavinti

  Eilėraščių įsiminimas ir jų deklamavimas naudingi vaiko atminčiai ir pažinimo funkcijoms lavinti. Poezijos ritminiai raštai ir pasikartojimai padeda vaikams eilėraščius įsiminti lengviau nei kitų literatūros žanrų kūrinius.

  Kultūriniam sąmoningumui skatinti

  Daugelyje eilėraščių slypi kur kas daugiau nei tik eiliuotas, skambus tekstas. Juose atskleidžiamas tam tikras kultūrinis ar istorinis kontekstas. Mokydamiesi įvairių eilėraščių, atspindinčių tam tikrus istorinius įvykius ar epochas, skirtingų kultūrų tradicijas, papročius, gyvenimo būdą, vaikai įgyja daugiau žinių apie juos supantį pasaulį, geriau suvokia kultūrinius skirtumus.

  Patriotiškumui ugdyti

  Eilėraščiai apie Lietuvą – puiki priemonė vaikų patriotiškumui skatinti, valstybės istorijai vaizdžiai papasakoti!

  Kaip mokyti vaikus deklamuoti eilėraščius?

  1. Parinkite vaiko amžių atitinkančius eilėraščius

  Parinkite eilėraščių, tinkamų vaiko amžiui ir raidos etapui. Paprastas eilėraščio rimas, patraukli, vaiko interesus atliepianti poezijos kūrinio tema paskatins vaiko susidomėjimą, o mokymosi procesas bus malonus ir efektyvus. Lengvi eilėraščiai vaikams – viena dažniausių paieškų interneto naršyklėse, tačiau eilėraščiai turėtų būti parenkami atsižvelgiant į individualius vaiko gebėjimus, neturėtų būti per lengvi.

  2. Eilėraštį skaitykite garsiai

  Mokymo procesą pradėkite garsiai skaitydami vaikui eilėraščius. Taip vaikas ne tik lengviau perpras eilėraščio ritmą, bet ir išgirs, kaip teisingai tarti žodžius.

  3. Skatinkite išraišką

  Sukurkite palankią aplinką, kurioje vaikai jaustųsi patogiai ir galėtų išreikšti save. Skatinkite juos pasidalinti mintimis ir jausmais, aplankančiais išklausius eilėraštį. Geriau suvokdami patiriamus jausmus vaikai gali deklamuoti kur kas vaizdingiau, efektyviau išreikšti eilėraščio emociją.

  4. Naudokite vaizdines priemones

  Įtraukite vaizdinių priemonių, pvz., iliustracijų ar paprastų buities daiktų, kad vaikas geriau suprastų eilėraštį.

  5. Kartokite

  Kartojimas – būtinas veiksmas siekiant įsiminti. Kartu su vaiku periodiškai deklamuokite eilėraštį. Jei vaikas jaučiasi pakankamai drąsiai, paskatinkite jį padeklamuoti eilėraštį artimųjų aplinkoje.

  6. Džiaukitės pasiekimais

  Džiaukitės vaiko pastangomis ir pasiekimais mokantis ir deklamuojant eilėraščius. Teigiamas pastiprinimas labai svarbus vaiko motyvacijai ir gali įskiepyti visą gyvenimą trunkančią meilę poezijai.

  Eilėraščių įtraukimas į vaiko literatūrinį pažinimą – neįkainojama dovana vaikui. Eilėraščių mokymasis ir deklamavimas ne tik suteiks gerų emocijų, bet ir skatins vaiko pažintinę, emocinę raidą, suteiks kultūrinių, istorinių žinių.

  Lietuvių autorių eilėraščiai vaikams

  Lietuvių poezijoje gausu įdomių, pralinksminančių, priverčiančių susimąstyti, originalaus kalbos stiliaus, labai turiningų eilėraščių. Anzelmas Matutis, Justinas Marcinkevičius, Janina Degutytė, Violeta Palčinskaitė, Vytė Nemunėlis, Sigitas Geda, Martynas Vainilaitis, Kostas Kubilinskas.. ir kiti poetai sukūrė daug ypač gražių eilėraščių. Pateikiame gražiausių eilėraščių, kuriuos, tikime, mielai deklamuos ir su džiaugsmu skaitys tiek vaikai, tiek jų tėveliai.

  Anzelmo Matučio eilėraščiai vaikams

  1/ CYPLIUKAI

  Autobuse močiutė.
  Jos rankose – dėžutė
  Močiutė beria kruopeles:
  – Tegul cypliukai les!

  Staiga cip cip! Cip Cipt!..
  Skylėtoj dėžutėj.
  Bet.. laikas jau išlipt
  Cypliukams ir močiutei.

  2/ ŽILVIČIUKAI

  Susiraukęs katinas
  Prie kačiukų gretinas.
  O kačiukai jam – ku kū!
  – Nenulipsim nuo šakų.
  Pats suprask:
  Mes – žilvičiukai,
  O ne paprasti kačiukai.
  Tu esi ne mūsų tėtis.
  Prašom iš toli gerėtis!

  3/ KU KŪ!

  Ant sienos
  Virš visų vaikų
  Staiga kažkas:
  – Ku kū! Ku kū! - -

  Iš laikrodžio
  Gegutė šast,
  Raibais sparneliais
  Plast paplast!..

  Delnukais plojame
  Sukrutę:
  – Mes žiemą turime
  Gegutę.

  4/ VĖTROS RAIDĖ

  Surado vėtra,
  Kur vaikučiai mokosi.
  Prie klasės lango
  Drykt! Prišokusi
  Sustaugė:
  – Būsiu mokinė.. geriausia iš visų!
  (Vaikučiai mokės raidę ū.)
  – Ū ū! – į šalį vėtra kriokia:
  – Seniai aš moku
  Raidę tokią:
  Ū ū! Ū ū! – Ir baltapūkė
  Per žiemą vieną raidę ūkė!


  5/ MAMYTEI

  Ar tu žinai,
  Kas paseka
  Visų stebuklų pasaką? –
  Naktų tamsoj,
  Dienų šviesoj –
  Šviesiausią žemėje
  Visoj!

  Tu nežinai,
  Kas paseka,
  Nes, mama,
  Tu ta pasaka!

  6/ GALINGAS PAUKŠTIS

  Griūva debesys, griūva
  Per padangės kraštus..

  Baltas paukštis –
  Lėktuvas
  Ūžu žu! Į pietus.


  – Kilk laimingas į aukštį! –
  Pamojuoju jam aš. –
  Koks galingas šis paukštis!
  Gal jis.. žiemą išneš?!

  7/ LEPŪNAI

  Po stogu šiltnamy
  Puikuojasi agurkai:
  – Mes mylimi, mes
  Šildomi,
  Iš laimės tyliai murkiam..

  Lauke, už sienos,
  Dvi purienos
  Agurkams tarė:
  – Kūmai,
  Čia, šiltnamy,
  Jūs šildomi,
  Nes esate.. lepūnai.

  8/ KAMINAS PŪTĖJAS

  Atsiduso
  Fabriko kaminas,
  Raito ūsą
  Ir pūkščia
  Kaip katinas:
  – Pūch!..
  Kad pūstelsiu
  Pūkščiantį gūsį –
  Laikas šaltį
  Iš miesto išpūsti!

  9/ KIŠKIO BATUKAI

  Turi kiškis batukus,
  Tuoj jis pyškins per laukus.

  Jo batukai keturi-
  Striuku, striuku pagiry.

  Šunys loja prie namų,
  Kiškiui piškiui neramu.

  Strykt kiškiukas į miškus
  Ir ..... nuspyrė batukus.

  10/ VOVERIUKO DANTUKAS

  - Neįkąsiu
  Riešutų
  Nė po metų,
  Po kitų:
  Štai! Iškrito
  Man dantis!
  Kas jį smailį
  Įstatys?!

  Jam mamytė:
  - Paikas vaikas:
  Išdaigins dantuką...
  Laikas!

  Ramutės Skučaitės eilėraščiai vaikams

   

  1/ APIE SAULELĘ

  Šiandien rytą nutilo
  Visos miesto papūgos, -
  Papūgėlė Saulelė
  Atsikėlė surūgus.

  Nuo kartelės Saulelė
  Ne ta koja nulipo,
  O prie sparno Saulelės
  Grūdo lukštas prilipo.

  Paukštė sparną papurtė
  Ir nukratė lukštelį.
  Jau truputį truputį
  Prašviesėjo paukštelė.

  Nuo kartelės Saulelei
  Teks nušokti dar kartą.
  O kitom papūgėlėm
  Nusiminti neverta.

  2/ APIE KLAJOJANTĮ SAPNĄ

  Yra pasauly keistas sapnas.
  O keistas jis todėl, kad slaptas:
  Sau tyliai vaikšto ir atrodo
  Lig šiolei niekam nesirodo.

  Jis pilnas vėjų ir žvaigždžių,
  Kalnų viršūnių paslapčių,
  Sparnelių ir sparnų lengvumo,
  Upelių rytmetį melsvumo
  Ir dar kitų mielų dalykų
  Nuo pat Kalėdų lig Velykų!

  Jei kas netyčia jį surastų
  Ir susapnavęs nesuprastų,
  Tai sapnas – keistas ir gražus –
  Jau nebevaikščios, nes pražus.

  Bet argi gali šitaip būti,
  Kad leistum jam, gražiam, pražūti? –
  Kol jo kiti nesusapnavo,
  Ieškok, atrask – ir sapnas tavo!

  3/ JUODA ANT BALTO

  Mes abudu šiandien tylim,
  Nes abudu nusivylėm –
  Aš ir stalas – mes abu –
  Baltu popieriaus lapu:

  Vakar kaip gėlė žydėjęs
  Ir kažką gražaus žadėjęs,
  Šiandien tyli po ranka –
  Nei žodelio, nors tu ką!

  Kad prabiltų – neprašysim.
  Patys su stalu rašysim.
  Balto lapo neprašysim,
  Baltą juodu prirašysim.

  Taip ir bus!

  4/ LABAI BLIZGANTI PASAKA

  Štai – pakabintas pranešimas:
  Bus iškilmingas sutikimas.
  Liepiu visiems jau šiandien ruoštis –
  Šukuotis, praustis, kirptis, puoštis,
  Nes po Kalėdų pas mane
  Atvyks labai garbi viešnia!

  Tai toks karaliaus pranešimas.
  O štai, koks buvo sutikimas:

  Graži princesė atvažiavo,
  Anei dienos nepavėlavo,
  Taip, kaip derėjo ir įvyko –
  Minia princesę pasitiko,
  Tik to, ką pamatyt turėjo,
  Nematė niekas, nors žiūrėjo.

  O kaip sutiko ją minia,
  Nematė nei pati viešnia;

  Nei pats karalius pasipuošęs,
  Sutikt princesę pasiruošęs,
  Netgi žirgų neįžiūrėjo,
  Mat, karūna per daug žėrėjo.
  (kur ne, jei keturias savaites
  Ją šveitė keturios tarnaitės!)

  Atrodo, kad viešnia supyko,
  Nes tučtuojau namo išvyko.

  Kalta dėl visko karūna,
  Laiku netarus: šveist gana!

  5/ VASARA IR RUDUO

  Švilpauja miške birželis –
  Miškas žalias žalias žalias!
  Miškas kvepiantis, gėlėtas,
  Saule ir juoku užlietas!
  Kad kvatoja spinduliukai,
  Vabalai, ežiai, kiškiukai.
  Mažas margas vabaliukas
  Ant vienos kojytės sukas...
  Net ausytė kiškiui linksta –
  Oi,
  Kaip linksma!

  O dabar – ruduo atėjo:
  Medžiai šiaušiasi nuo vėjo,
  Ir ežiukai patyliukais
  Klojas lapų pataliukais.
  Po egle – ir vabaliukai,
  Ir kiškiukai susigūžę...
  Pilko ūžesio klausyti
  Kiškis iškiša ausytę
  Ir išgirdęs gaudžiant liūtį,
  Oi,
  Kaip liūdi...

  6/ VAIKAI, SIAUBAI IR BAUBAI

  Nesigąsdinkit labai –
  Buvo septyni siaubai.
  Ir įspėti jus skubu –
  Buvo trylika baubų.
  Štai kaip viskas atsitiko,
  Nors ir nieko neįvyko:
  Į madą atėjo siaubai
  (Jūs žinot).
  Jiems baisiai pavydėjo baubai
  (Nežinot).
  Siaubus visur vadina,
  Siaubai visur vaidina –
  Ekranuose siaubai,
  Ir knygose siaubai.
  O baubus apskritai užmiršo,
  Tai baubai užmiršti įniršo.
  Tada ir pasakė baubai:
  - Per daug nesidžiaukit, siaubai!
  Mus užmiršo,
  Mes įniršom,
  Bus peštynės,
  Bus muštynės!
  Vaikai, išsigandę labai,
  Atėjo ir tarė:
  - Baubai!
  Atleiskit už viską siaubams,
  Jie kartais įtinka vaikams!
  Išvis čia peštynės netinka –
  Baubai mums taipogi patinka!
  Mes prašom išgirsti vaikus –
  Geriausias sprendimas - taikus!
  Dvi valandas truko derybos,
  Bet liko neperžengtos ribos,
  Baubai savo įniršį laikė
  Ir su siaubais susitaikė.
  Vėliau – ir siaubai, ir baubai
  Vaikams įkyrėjo... Labai!

  7/ RAGANIUKAI

  Senės raganos anūkai –
  Trys gauruoti raganiukai:
  Vienas kiškio daržą mina,
  Antras – avį paklaidina,
  Ir abu, nakties sulaukę,
  Kaip vilkai lig ryto staugia.
  Trečias – vabalą apklosto,
  Sraigiukus mažus paglosto,
  Ir, sėdėdamas ant rąsto,
  Brolių nuodėmes apmąsto...
  Senės raganos anūkės –
  Strazdanotos raganiukės:
  Dvi – ne savo žirnius aižo,
  Lokio priešpiečius išlaižo,
  Ir, po vieną išsiskyrę,
  Lekia zvimbdamos per girią.
  O trečia – avietę skina,
  Lokį alkaną ramina:
  - Ryk, lokeli, saldžią uogą,
  Neminėk, kas buvo bloga...
  Niršta senė: du anūkai
  Jau visai ne raganiukai!
  Na, o jeigu per geri
  Pasirodys keturi?

  8/ RUGSĖJIS

  Po langais iš ryto
  Obuolių prikrito.
  Gelsta klevo lapas –
  Rudenėli, labas!

  Paskutinės gėlės
  Liūdi vasarėlės.
  Su rugsėju šnekas
  Baltas smėlio takas.

  O mažiesiems gera –
  Sąsiuviniai šnara,
  Šviečia pirmas lapas –
  Mokyklėle, labas!

  9/ ŽIEMA

  Baltos rogės, baltas žirgas,
  Baltos pasagos sužvilgo...
  Rogėse - balta viešnia.
  Kas tokia ji - nežinia!

  -Aš esu šalta žiemužė.
  Girdit? Mano pūgos ūžia!
  O rogutėse netilpę
  Mano vėtros gatvėj švilpia.

  Baltos rogės, baltas žirgas,
  Baltos pasagos sužvilgo...
  Rogėse - balta viešnia,
  O iš kur ji - nežinia.

  -Aš iš Šiaurės atskubėjau,
  Kur ledynus laižo vėjai,
  Kur nuo speigo ledas treška,
  Kur gyvena baltos meškos.

  Baltos rogės, baltas žirgas,
  Baltos pasagos sužvilgo...
  Rogėse - balta viešnia.
  Kur keliaus ji - nežinia!

  -Aš dabar pas jus pabūsiu,
  Lediniu kvapu papūsiu,
  Kai vanduo pavirs į stiklą,
  Jus pakviesiu į čiuožyklą!

  10/ SENELIO DOVANOS

  Ar lauki mano dovanų?
  Tuojau sulauksiu!-
  Ateinu!

  Jei pasitiksi-pasitik.
  Jei lenks į miegą.
  Tai užmik.

  Žinau visų vaikų vardus,
  Visas duris,
  Visus vartus.

  Jei reikės-įeisiu ir per sienas.
  Be dovanų
  Neliks nė vienas!

  11/ MAMA, MAMYTĖ, MOTULĖ

  Šį rytą pavasario pradžiai
  Lašeliais pasipuošė medžiai:

  Net patys mažiausi kelia
  Švytinčią liauną šakelę!

  Nes rytas - ne paprastas rytas -
  Sidabro lašais nubarstytas!

  Anksti atsikėlę iš ryto,
  Paukšteliai čiulbėti atskrido,

  Ankstyvas vėjukas pučia:
  - Ar tik nevėluoja vaikučiai?

  O medžiai šakelėm pamoja:
  - Klausykit, vaikai jau dainuoja!-

  Pačių jų kol kas nematyti,
  Bet skamba dainelė - mamytei!

  Ir ima skambėti rytas,
  Lašeliais gražiai nubarstytas:

  Zyliukė prošal skrisdama
  Taip švelniai sučiulba: ma-ma...

  Medžių šakelės švyti
  Ir išsupa žodį - mamytė,

  Vėjas, lietutis, saulytė
  Irgi niūniuoja - mamytė!

  Lašiukai skambėdami varva
  Ir groja motulės vardą!

  12/ ŽIBUTĖS

  Nors tankmes liūliuoja sniegas,
  Jau prailgo miškui miegas.
  Jau įgryso pusnys, vėjas…
  Būtų gera pažiūrėjus,
  Ar jau ruošias
  Šiaurėn šaltis?
  Ar ne laikas
  Medžiams keltis?
  Miško ąžuolas seniausias
  Užsimerkęs
  Tyliai klausia:
  – Žvarbios vėtros liovės pūsti,
  Kas pirmasis drįs pabusti?
  Kas man, seniui, pasakys?
  Ar galiu atmerkt akis?
  Ir staiga
  Prie pat pakriūtės –
  Šen šakutės,
  Ten akutės,
  Kaip ugnelės melsvos švyti
  Pačios pirmosios gėlytės!
  Ir, į saulę pažiūrėję,
  Šaukia:
  - Jau pavasarėja!

  Justino Marcinkevičiaus eilėraščiai vaikams

  1/ AŠ BUVAU PIPIRAS

  Aš buvau pipiras, o dabar jau vyras.
  Lovoj ankšta. Kai guliu,
  Išsitiesti negaliu.

  Aš buvau pipiras, o dabar jau vyras.
  Tėtės batais apsiaunu –
  Per ankšti. Nepaeinu.

  2/ MOKYKLOS SODE

  Pilnas sodas obuolių,
  Ir mažų, ir didelių.
  O sode tarp obelaičių
  Daug berniukų ir mergaičių
  Kaip auksinių obuolių –
  Ir mažų, ir didelių.

  Obuoliai gražiai prinoko,
  O pirmokai jau išmoko
  Paskaityti be klaidų,
  Prie dviejų pridėti du.

  Obuolių pilna pintinė,
  O dainų pilna krūtinė.
  Uždainuosime žvaliai:
  – Obuoliukai obuoliai…

  3/ TAI GRAŽIAI MANE AUGINO

  Tai gražiai mane augino
  Laukas, pieva, kelias, upė,
  Tai gražiai už rankos vedė
  Vasaros diena ilga.
  Tai gražiai lingavo girios,
  Uogų ir gegučių pilnos,
  Tai gražiai saulutė leidos,
  Atilsėlį nešdama.
  Tai gražiai skambėjo žodžiai:
  Laukas, pieva, kelias, upė.
  Tai gražiai iš jų išaugo
  Vienas žodis – LIETUVA!

  4/ MANO LAIVELIS

  Mano laivelis..
  Iš beržo tošies,
  Sėdi jūreiviai..
  Ten atsilošę.

  Vištos irkluoja,
  Antis vairuoja.
  Mano laivelis..
  Jūrom važiuoja.

  5/ UTI TI TI ŠALTA

  Uti ti ti šalta, skundžiasi ruduo
  Kas pasiūs man paltą?
  Kas kepurę duos?
  Kojos jau sušlapo,
  Permerkė lietus
  Kas iš klevo lapo
  Man pasiūs batus?

  6/ SUGALVOJO MANE TOKĮ

  Sugalvojo mane tokį:
  Šitaip - gražų, taip - negražų,
  Šitaip - gerą, taip - negerą,
  Šitaip - didelį, taip - mažą,
  Šitaip - linksmą, šitaip - liūdną,
  Šitaip - jauną, šitaip - seną,
  Dar gerai, kad man pridėjo
  Šitiek - paukščio, šitiek - medžio:
  Tai žaliuoju, tai siūbuoju,
  Tai, savy nutūpęs, čiulbu.

  7/ LEDINĖS GĖLĖS

  Nesulaukę vasarėlės
  Ant langų pražydo gėlės
  Priglaudžiu prie stiklo skruostą
  Ir ledinę gėlę uostau

  Štai nosytė jau sušlapo
  Neužuodus jokio kvapo
  Kam tokias gėles auginti
  Nei pauostyt nei nuskinti.

  8/ VAIKŲ ŽEMĖ

  Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
  nesvarstydami - kodėl ir kam.
  Jeigu šita žemė kam priklauso,
  tai pirmiausia, žinoma, vaikams.

  Mes gi esam tie, kurie jų laukia,
  laukdavo ir lauks visais laikais.
  Tik su jais mes esame suaugę,
  o vieni mes irgi kaip vaikai.

  9/ ŽIEMA

  Važiavo žiema ledo tiltu
  Ir vežėsi pusmaišį miltų.

  Ir džiaugėsi:
  – Bus kaip iš rago
  Sausainių, riestainių, pyrago!

  Gulėsiu viena sau po uosiu
  Ir valgysiu. Niekam neduosiu.

  Užkliuvo jos ratai už vėjo,
  Ir miltai visi išbyrėjo.

  Vaikai, atsikėlę iš miego,
  Už lango pamatė daug sniego.

  10/ GRYBŲ KARAS

  Ei, tai vija,
  Pinavija, -
  Visą dieną
  Grybais lyja.
  Visą dieną
  Nuo pat ryto
  Grybai krito,
  Krito, krito...

  Kai lietus
  Nustojo lijęs,
  Pražydėjo
  Pinavijos.
  O miške
  Išdygo grybų-
  Šimtas trisdešimt
  Sodybų.

  Šitų grybų
  Pulkaunykas
  Buvo storas
  Baravykas
  Jis ūsus
  Po beržu raitė
  Ir grybus
  Nuo kelmo skaitė
  O kad skaičiaus
  Nepamirštų,
  Tai skaičiuodavo
  Ant pirštų

  Janinos Degutytės eilėraščiai vaikams

  1/ MIŠKAS

  Mūsų senas miškas
  Rūmai dideli,
  Čia gyvena eglės,
  Ąžuolai žali...
  Volungės dainuoja-
  Klausosi ežiai,
  Stirna su stirniukais
  Ir balti beržai.
  Kai kiškučiai šoka,
  Juokiasi žolė
  Ir katučių ploja
  Žydinti gėlė.
  O geniukai verkia —
  Negali klausyt...
  Vai lakštutė...

  2/ SAULĖLYDIS

  Saulele, dar neik namo!
  Dar leiski mums linksmai pažaist.
  Dar valandėlę palūkėk
  Ant kalno — ties baltais beržais.
  Dar šviesk, dar šviesk švilpėjui strazdui,
  Banguojantiems rugių laukams,
  Ir aukštai kriaušei, bitei pilkai,
  Mažiems geriems ežių vaikams.
  Saulele, dar neik...

  3/ ŠIMTAS UPELIUKŲ

  Tartum stiklas žydras trūko
  Šaltas ledas ant laukų.
  Gurgia šimtas upeliukų
  Tarp šermukšnių, tarp vagų.

  Pabučiuoja saulė sniegą -
  Ir upelis mažas bėga.
  Oi, upeli, eikš arčiau!
  Taip seniai tave mačiau.

  Vėjas vartuos įsisuko
  Ak, pagaut jo negaliu!
  Teška šimtas upeliukų
  Ir putoja tarp žolių.

  4/ ŽEMUOGĖ

  Baltą žiedą pakėlei mažytį —
  Gyvą snaigę, pamestą pusnyne.
  Žaluma visas šlaitas užtvino.
  Tiktai tavo sniegelis švyti.

  Gersi saulę kaip motinos pieną,
  Baltą galvą į vėją pakelsi.
  Ir klausysies pro mėnesieną
  Žemės dainuojančio balso.

  Baltą žiedą — kaip šydą — numesi
  Žemės kvapą ir medų ištiesi —
  Uogą — širdį sklidiną, drąsią
  Tu prie kojų kam nors padėsi

  5/ PIENĖS PŪKAS

  Pienės pūkas – debesėlis,
  Ant kojytės pasikėlęs.
  Užsimerksi ir prabusi –
  Debesų pily nubusi,

  Klaus žvaigždė ant aukšto bokšto:
  ,,Kas per pokštas? Kas per pokštas?
  Kaip tu čia atsiradai?
  Kas užkėlė taip aukštai?“

  O paskui atslinks toks senis,
  Jo barzda ilga – lig žemės.
  Sidabrinė ir šalta –
  Tai lietutis, ne barzda.

  Tūps ant delno spinduliai –
  Trys auksiniai vyturiai.
  Žydras vėjas užliūliuos.
  Žydro šilko pataluos.

  O pagalvis toks glaudus…
  Lūpos tyliai atsidus…
  Uždainuos žvaigždė sapne,
  Kur nubusi – nežinia.

  Vytės Nemunėlio eilėraščiai vaikams

  1/ PAVASARIO PUOTA

  Svyravo žiedelis
  Lingavo be vėjo,
  Ant baltojo žiedo
  Bitutė dūzgėjo.

  Skrajojo, uliojo,
  Bitelė ratuota.
  Vyšnia jai iškėlė
  Pavasario puotą.
  Nuo žiedo ant žiedo
  Pavargus ji lipo –
  Medum ir dulkelėm
  Kojytės aplipo.
  Galva net apsvaigo
  Nuo kylančio kvapo.
  Bitule, viešnele,
  Sustok, čia ant lapo.
  Pakėlė bitutė
  Sparnus ir nuskrido.
  O vyšnių sodely
  Lakštutė pragydo.

  2/ Į MOKYKLĄ

  Dzin dzin dzin skambutis
  Į mokyklą šaukia,
  Vieškeliais keleliais
  Jon vaikučiai plaukia.

  Smagūs ir linksmučiai
  Su krepšeliais žengia,
  Tartum baltos žąsys
  Skrenda per padangę.
  Rytmečio saulytė
  Šypsosi ir šviečia,
  O mokyklos durys
  ,,Prašom klasėn“ – kviečia.
  Prašom – čia rašysim,
  Prašom – čia skaičiuosim,
  Pertraukos sulaukę,
  Žaisim ir dainuosim.
  Čia mes su Kolumbu
  Per marias keliausim,
  Afrikoj matysim,
  Kaip gyvena strausai.
  Čia tėvynės savo
  Praeitį regėsim.
  Su krivių krivaičiais
  Čia pasikalbėsim…
  Dzin dzin dzin skambutis
  Į mokyklą šaukia,
  Vieškeliais keleliais
  Jon vaikučiai plaukia.

  3/ DVIRATUKAS

  Aš turėjau dviratuką –
  Vienas ratas nesisuko:
  Per kiemelį važiavau,
  Penkis kiškius sugavau.

  Vienas kiškis ant kaktelės,
  Kitas kiškis ant noselės…
  Man kiškelis: “Sveikas drūts!”
  Aš ant kiškio tuoj būc… būc…
  Na palaukit, kitą dieną
  Nesugausiu jau nė vieno –
  Dviratuką sutaisys,
  Visi kiškiai išlakstys.

  4/ MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS

  Ten miške, kur eglės ošia,
  Po pušim sena sena
  Buvo meškinas rudnosis,
  Rudnosienė – jo žmona.

  Ir turėjo jie meškiuką,-
  Rudnosiuką kaip ir jie,-
  Buvo jis dar be kelnyčių
  Ir bėgiojo tik namie.
  Vakare, kai tėtis grįžta,
  Kai visa šeima namuos,
  Sėdi jis šiltam namely,
  Klauso pasakų mamos.
  Nors už durų švilpia vėjas,
  staugia vilkas už langų,-
  Rudnosiukui su tėveliais
  Šilta, gera ir smagu.
  Šliumpu pumpu, šliumpu pumpu
  Rudanosis takeliu –
  Reiks miške jam apžiūrėti
  Šimtas bičių avilių.
  Kad linksmiau būt iškeliauti,
  Palydės jį ir mama,
  Rudnosiuką linksmučiuką
  Sau ant rankos nešdama.
  -Tėti,- sako Rudnosiukas, –
  Daug medaus prikopinėk.
  Bitė jei norės įgelti,
  Šok iš medžio, bėk ir rėk!
  -Kam man bėgti, kam man rėkti,
  Man bitelė neįgels:
  Stori mano kailinėliai –
  Kur tik lįs, ten įsivels.
  Iš medučio bus midučio,
  Bus saldainių daug skanių, –
  Pavaišinsim daug svetelių,
  Daug žvėrelių giminių .

  5/ ŠALČIUI ŠALTANOSIUI

  Kas dienelė šalta, šalta,
  Kas dienelė vis šalčiau –
  Oi, tu šalti, šaltanosi,
  Kad sušaltum tu greičiau.

  Tu kimbi man prie ausyčių,
  Prie rankučių tu kimbi,
  Su šiltutėm pirštinaitėm
  Man rankutės, štai, abi.

  Oi, tu šalti, baltabarzdi,
  Bėk greičiau iš mūs šalies –
  Čiužu-užu su rogutėm
  Užvažiuosiu ant tavęs.

  Man vilnones kojinytės,
  Tavo žnyplių nebijau.
  Tinkš-tilinkš tau ledo nosį
  Sudaužysiu aš tuojau!

  6/ MAMYTĖ

  Kas paleido kaip margą drugelį
  Mane žemės žieduos paskraidyti,
  Kas pasaulin nežinomą kelią
  Man parodė? – Mamytė, mamytė!

  Kas perdien su manim nepailsus
  Bėgo bėgo kaip laimės saulytė
  Per svajonių ir pasakų tiltus
  Auksinius? – Ji – mamytė, mamytė!

  Kas šiltais patalėliais paklojo
  Man sapnų tų gražiųjų lovytę,
  Kas kaip angelas sargas rymojo
  Per naktis prie manęs? –

  Ji – mamytė!

  7/ GRAŽI TĖVYNĖ MANO

  Graži, graži Tėvynė mano –
  Ir upeliukai ir miškai.
  Kur mūsų protėviai gyveno
  Ir kur užaugo jų vaikai.

  Tave aš gerbsiu ir mylėsiu,
  Kiek mano mažos jėgos leis.
  Užaugęs gint tave padėsiu,
  Didvyrių eisime keliais.

  Sigito Gedos eilėraščiai vaikams

  1/ LABAS RYTAS

  Skurlum burlum,
  Tytum tatum –
  Ką parašėm,
  Nesupratom.
  Buvo senė
  Šimto metų,
  Viską matė –
  Nesuprato,
  Ėjo senė
  Pro duris,
  Girdi – čiulba
  Vyturys...
  Skurlum burlum,
  Tytum tatum, –
  Aš linkiu jums
  Šimtą metų
  Išgyventi,
  Nepasenti,
  Žemės lysvę
  Supurenti,
  Pasisėti
  Ten grūdų...
  Skurlum burlum!
  Mudu du
  Šio pyrago atsikąsim,
  Pagalvosim ir suprasim,
  Ką tai reiškia
  Skurlum burlum!

  2/ SIUŽETAS ANIMACINIAM FILMUKUI

  Gaisrinė, policija! Daktarą greičiau!
  Pelę į virtuvę čiuožiant pamačiau!
  Bateliai purpuriniai,
  Pačiūžos, Dieve duok,
  Kad mes tokias turėtume!
  Atlėkė policija, bet labai maža, gaisrininkai verkia
  šaltam garaže, daktaras važiuoja... O, koksai
  gražus! Už pelę didesnis...
  Kur tatai matyta!
  Pilnas mūsų kiemas
  Mašinų pristatytas,
  Zuja liliputai
  Su žaliais šalmais.
  Kur toji pelytė?
  Jei gudrus, tai pagauk!
  Viens, du trys! Pagavo pelę, atėmė išjos sidabro
  pačiūžas ir linksmi išvažiavo. Būtume žinoję,
  kad viskas taip baigsis, būtume net neskambinę,
  patys pasigavę!

  3/ KAŽKIENO AUSYS

  Vaikšto dienom ir naktim,
  Sukiojasi apie namus
  Vaikas ilgom ausim,
  Be to – toksai neramus!
  Pam, pa, drylia,
  Lia, lia, lia!
  Ko jisai nori iš mūs?
  Vakar vėlai vakare
  Skambino į duris,
  Atidarau. Lia, lia, lia,
  Ausys – gal kokios trys!
  Didelės, ilgos ir plačios
  Lenda į kambarį pačios!
  Pampa, drylia,
  Lia, lia, lia!
  Eikite, ausys, namo,
  Man ir pačiam neramu,
  Eikite, ausys, namo!

  4/ SONETAS APIE KATINĄ

  Ten vasara, ten visos katės žalios,
  Ten pelės pačios lenda iš urvų...
  Šalpusnių geltonuojantis kalneli,
  Upeli, pilnas giedančių žuvų!
  Ten šiltas pienas sunkiasi iš pienių,
  Tenai nėra vargelių daugiadienių,
  Tenai lengvutė katino galva,
  Ten sliekas sraigę kalbina iš lėto, –
  Palauk, sesut, pasiklausyk poeto,
  Poetas – katinėlis, ne šuva!

  5/ KAIP NUPIEŠTI ŽMOGŲ

  Čia akis. Čia akiniai.
  Čia ranka. Čia koja.
  O iš lūpų sakiniai
  Gražiai išvingiuoja.
  Ar išėjo jau žmogus?
  Ne, tik kelios dalys.
  Dar plaukų, ausų nėra,
  Kosčioja vargšelis.
  Čia ranka. Čia pirštai.
  Delnas čia, kad nepamirštų
  Kramtomos gumos atnešti...
  Nagais gali ir papešti,
  Ranka gali ir suduoti...
  Nupiešėm jau visą žmogų!
  Gali sėst sau į mašiną
  Ir važiuot, važiuot, kur žino
  Grybus augant, žuvį nardant.
  Lai tūtuoja, lai sau darda!
  Bėga, bėga kelias
  Su žaliais medeliais,
  Viršuje dangus,
  Apačioj žmogus,
  Mūs pačių paišytas,
  Dailiai aprašytas.

  6/ POPIERINIAI ŽMOGELIAI

  Kur tik eisi, galvas kelia
  Popieriaus maži žmogeliai.
  Vienas rašo, kitas skaito,
  Trečias parašą suraito,
  Ketvirtasis vadovauja,
  Pinigus apgniaužęs sauja...
  Įsaką gal rengia naują?
  Kad nuo tos ir tos dienos
  Nieko jau
  Nedovanos...
  Oi, kiek daug visur mažučių
  Balto popieriaus žmogučių!

  Martyno Vainilaičio eilėraščiai vaikams

  1/ GĖLYTĖ

  Paryčiais nustojo lyti.
  Groja vėjas tarp gėlių.
  Grok vėjeli, vėjelyti,
  Žalią džiaugsmą rageliu!

  Grok vėjeli, vėjelyti!
  Kviesk į pievas ir mane.
  Aš pašoksiu kaip gėlytė,
  Kaip ramunė su piene!

  2/ EGLUTĖ

  Ne žėrinti Vakarė
  Virš seno mūsų klevo –
  Eglutė žaliaskarė
  Žaislais sumirguliavo.

  Sublykčiojo laiminga
  Bengališkom ugnelėm,
  Suskambo iškilminga
  Eilėraščiais, dainelėm...

  Ir va - per pusnį plačią,
  Iš tolimo ledyno,
  Mums Šaltį, mielą svečią,
  Darželin pavadino.

  3/ ŽIOGO VAIŠĖS

  Prie berželio - pievų sargo
  Grojo žiogas ir pavargo.
  Sujudėjo dobilai -
  Sugužėjo vabalai.

  Vienas raiko jam pyragą,
  Kitas neša sraigės ragą
  Boružėlių pieno margo.
  Reikia žiogui, juk pavargo.

  4/ PELYTĖS MAŠINA

  Ak, pelyte paišina,
  Jau ir tu su mašina!

  Saulė, rytmečio rasa...
  Bėgi, būdavo, basa.

  Pas šeimyną negiliu,
  Bet vingiuotu urveliu,
  Žirnio ankštim nešina...

  O dabar - su mašina!

  5/ VARLYTĖS GRIPAS

  Po šalnų pradėjo lyti.
  Kurkė pievoje varlytė.
  Kurkė, maudėsi klane.
  Ir neaišku, nežinia,
  Nuo vandens ar nuo kurkimo
  Ėmė, vargšė, ir užkimo.

  Negirdėjo tokio gando,
  Visos varlės nusigando.
  Susirinko pabaly
  Balto dobilo pily,
  Ir pasikvietė sumanią
  Pievų daktarę kamanę.

  Pievų daktarė kamanė
  Daug žinojo, daug išmanė.
  — Gulk, varlyte, po lapu.
  Susirgai žaliu gripu.
  Dieną kitą pagulėsi…
  Na, ir kurkti vėl galėsi!

  6/ MANO KĖDUTĖ

  Mano kėdutė
  Vakar suiro,-
  Koja pakrypo
  Vinys pabiro
  Išnešiau kėdę-
  Niekam nerūpi-
  Supasi vėjas,
  Sniegenos tupi.
  Bėgo pro šalį
  Šalčio anūkai,-
  Švarūs, tvarkingi
  Kaip mokinukai.
  Šalčio anūkai
  Kėdę pamatė,-
  Sniegą nupustė,-
  Koją įstatė.
  Koją įstatė.
  Lipa į kėdę,-
  Baltą knygelę
  Skaito susėdę.

  7/ ŠALČIO MIEGAS

  Šaltis mokė šaltukus,
  Kaip statyti tiltukus,
  Kaip žodelį skiemenuoti
  Ir dainelę padainuoti.

  - Va, žvirbliukai ant laidų, -
  Mūsų natos be klaidų,
  O laidai nuo elektrinės -
  Mūsų penklinės varinės.

  - Prašom, do... Ak, puiku!..
  Prašom, re... Kaip smuiku!..
  Trečią natą, prašom balsiai...

  Ir šaltukai plonabalsiai,
  Senio Šalčio giriami,
  Uždainavo: - Do-re-mi!

  8/ SNINGA

  Ant lauko, ant bėgančio kelio,
  Ant žalio zylutės pūkelio,
  Ant sodų, miškelių šėmų,
  Ant mano ir tavo namų
  Nuo ryto lig vakaro sninga.

  Nuo ryto lig vakaro sninga.
  Atrodo, šiaurys aveles
  Į žydras dangaus pieveles
  Atvarė ir vilnas jų purto.
  Ir va - iš buriuko užburto
  Nuo ryto lig vakaro sninga.

  9/ ATEIS NAKTIS

  Ateis naktis tyki, vėsi.
  Klajos šešėliai ramūs.
  Ramiai miegos vaikai visi,
  Ramiai ilsėsis mamos.

  Plevens tik vėjas tarp kalnų,
  Šnarės žiedai kaštonų.
  Ateis naktis, atneš sapnų
  Baltų, žydrų, geltonų...

  Pernakt skrajos, pernakt plasnos
  Sapnai, sparnus ištiesę.
  Ramiai miegos, saldžiai sapnuos
  Vaikai vaikystę šviesią.

  Ateis naktis, tyki, vėsi,
  Ateis per žemę taikią.
  Šviesius sapnus sapnuos visi.
  Tamsių sapnų nereikia!

  10/ MĖNULIS IR ŽOLYTĖ

  Iš Pasakų dvaro,
  Legendų šalies
  Pakils mėnesėlis,
  Žolytę palies.

  Papuoš deimantėliais
  Žolytės kasas,
  Vedžios ją per naktį
  Po pievas visas.

  Lydės ją Mėnulis,
  Rasa nupiltais,
  Baltos mėnesienos
  Takeliais baltais.

  - Žolyte Gėlyte,
  Žole žalia,
  Ar gera, Žolyte,
  Kai mėnuo šalia?

  - Mėnuli Žvainuli,
  Valdove nakties,
  Spindėk ligi ryto
  Prie mano peties!

  Kosto Kubilinsko eilėraščiai vaikams

  1/ LEDINUKAS

  Ledo rūmuose nuo seno
  Senis šaltis sau gyveno
  Ir turėjo jis anūką
  Šaltanosį ledinuką.

  Geras buvo tas anūkas
  Šaltanosis ledinukas
  Nesurūgęs, nesustiręs
  Bet kur eina, ten ir girias:

  Moku kalti ledo tiltus,
  Moku malti sniego miltus,
  Kiškį piškį užpustyti,
  Ežį kežį užmigdyti.

  Visą žemę, jei norėčiau,
  Aš sušaldyti galėčiau.

  Miega varlės pūstažandės
  Ir barsukas kietasprandis.
  Ką barsukas? Aš ir mešką,
  Kai paspaudžiu - šonai braška...

  Visą žemę, jei norėčiau
  Aš sušaldyti galėčiau!

  Vienąkart per sniego pūgą
  Šaltis vedasi anūką,
  O anūkas Ledinukas
  Rateliu su snaigėm sukas .

  2/ VARLĖ KARALIENĖ

  Visos varlės kvarkia,
  Visos varlės kvarkia.
  Kad varlytė
  Kurkulytė
  Už karaliaus teka...

  Ko jūs, varlės, verkiat,
  Ko jūs, varlės kvarkiat?
  Bus varlytė
  Kurkulytė
  Balų karalienė.

  Kaip neapraudoti,
  Kaip neapgiedoti –
  Juk varlytė
  Kurkulytė
  Iš visų gražiausia...

  Akys tamsiai žalios,
  Didelės, apvalios,
  Kaip didžiuliai
  Du kukuliai
  Meiliai dailiai mirksi...

  Liemenėlis – pūstas,
  Veidas – kaip kopūstas.
  Ir balselis –
  Lyg boselis
  Balų lakštingėlės...

  Senos varlės maivos:
  - Jos kojytės kreivos...
  Bet kaip šoka!
  Patį žiogą
  Aršinu pralenkia...

  O piršlys – storulis
  Kurtinys burbulis
  Šurmuliuoja,
  Burbuliuoja
  Ir karalių giria:

  - Koks vėžlys! Šarvuotas!
  Auksu karūnuotas!
  Ir turtingas,
  Ir petingas,
  Ir... Tik šimto metų!

  Na, galbūt senyvas,
  Nesmarkus, negyvas...
  Bet varlytė
  Kurkulytė
  Jį išmokys šokti...

  3/ LĖLĖ

  Aplankytum,
  Pamatytum,
  Kokią lėlę aš turiu.
  Pabučiuoju,
  Pačiūčiuoju,
  Kai neklauso, tai baru.

  Ji mažutė, bet neverkia,
  Ji gerutė ir linksma.
  Paguldyta užsimerkia
  Ir užmiega supama.

  4/ PELYTĖ SMALSUOLYTĖ

  Paskaitykime knygelę
  Apie katiną ir pelę.
  Ta pelytė sūrį graužia,
  O Rainiukas tykiai šliaužia...
  Capt - ir pagriebė pelytę,
  Smaližiukę smalsuolytę.
  Kraipo katinas ūsus:
  Niekados nebūk smalsus!

  5/ RIEŠUTĖLIAI

  Ankstų rytą atsikėlei -
  Kaip puiku! Kaip puiku!
  Kybur vybur riešutėliai
  Ant šakų, ant šakų...

  Bėga slepiasi šešėliai
  Už miškų, už miškų...
  Kybur vybur riešutėliai
  Ant šakų, ant šakų...

  Kevalėlį tu praskėlei
  Dantuku, dantuku...
  Kybur vybur riešutėliai
  Ant šakų, ant šakų!

  6/ BALIONĖLIS

  Apvalainas balionėlis
  Kyla, kyla lig lubų...
  Aš ir rainas katinėlis
  Juo pažaisime abu.

  Bapt! - nupuolė balionėlis.
  Capt! - jį puolė katinėlis...

  Balionėlis jau kad sprogo,
  Katinėlis jau kad šoko...
  Aš juokiuosi ir verkiu,
  Aš baruosi ir šaukiu:

  Tu su savo nageliu
  Eik sau gaudyti pelių!

  7/ GRAŽIAUSIOJI ŠALIS

  Žiemos skrebučiai plyšta,
  Pavargę gervės grįžta,
  O jas vaikučiai klausia:
  - Kuri šalis gražiausia?

  Ir gervė pirmutinė
  Atsakė jiems:
  - Gimtinė! -
  Sparnais palietus ežerą
  Lyg tyrą žemės ašarą.

  Kalėdiniai eilėraščiai vaikams

  1/ GRUODIS

  Sutikau šį rytą gruodį.
  Kur skubi, kur šitaip skuodi?
  Kur ant balto žirgo skrieji?
  Tuoj Kalėdos, tuoj Naujieji.

  Reikia žemę padabinti,
  Jai kasas tvirtai supinti.
  Sniegeliu užbert kelius
  Ir sukaustyt upelius.
  (Aut. Zita Gaižauskaitė)

  2/ KALĖDŲ GIESMĖ

  Kalėdos, Kalėdos! – liūliuoja varpai,
  Kalėdos, Kalėdos! – dainuoja vaikai,
  Ir žalios eglutės prie apsnigto kelio
  Viršūnes į dangų šlamėdamos kelia.

  Kalėdos, Kalėdos jau eina pas mus,
  Jau lanko giružę, laukus ir namus,
  Jau supa mūs širdį, džiaugsmu ją papildo
  Ir skambanti “Gloria” sielą mūs šildo.
  Kalėdos, Kalėdos! – varpeliai skambės
  Ir gimusiam Kristui mūs meilę kalbės,
  O kūdikio meilė, kaip saulė auksinė,
  Per amžius gaivins mūsų žemės krūtinę.
  (Aut. Vytė Nemunėlis)

  3/ KALĖDŲ ŽVAIGŽDELĖ

  Geroji žemele,
  Parodyk man kelią
  Į baltą, į tyrą
  Kalėdų žvaigždelę.

  Kai niekas nemato,
  Kai niekas negirdi…
  Kai angelas basas
  Ateina į širdį.
  Ateina į širdį
  Tik vaikiškai tyrą.
  Balti žiedlapėliai
  Ant delno pabyra.
  Balti žiedlapėliai
  Parodys tau kelią,
  Į nuostabiai tyrą
  Kalėdų žvaigždelę.
  (Aut. Zita Gaižauskaitė)

  4/ ŽIBA ŽIBURĖLIS

  Žiba žiburėlis,
  Bažnytėlėj šviečia.
  Jėzus Dievulėlis,
  Mažutėlius kviečia.

  Mažas jo namelis
  Ant altoriaus stovi.
  Gieda angelėliai
  Dievui didžią šlovę.
  (Aut. Stasys Yla)

  5/ SNAIGIŲ KALBA

  Tylią naktį,
  naktį šventą
  baltos snaigės
  tyliai krenta…

  Tyliai krisdamos
  į žemę
  baltos snaigės,
  rodos, šlama.
  Rodos, kužda
  mūs širdims:
  Dievo kūdikis
  užgims
  (Aut. Mykolas Linkevičius)

  6/ APSNIGTAIS TAKELIAIS RIEDA

  Apsnigtais takeliais rieda
  Išsipusčiusios Kalėdos
  Rankose – snieguolė, žiedas,
  Pamary įmintos pėdos.
  Nosys – prie langų prišalo
  Mums, belaukiantiems senelio
  Su meškute ir zuikiu
  Jis atneš daug dovanų!
  (Aut. nežinomas)

  7/ SNIGO PRISNIGO

  Snigo, prisnigo, – nematyt takelio.
  Kas papuoš eglutę vidury miškelio?
  Striksi kiškutis prie žalios eglutės,
  Kopūstėlio lapą sega ant šakutės.
  Šviečia nykštukai takelius žibintais,
  O varpeliai ledo paukščiams išdalinti.
  Skamba po girią, aidi po lauką,
  Eikim prie eglutės, jau senelis laukia.
  (Aut. Regina Bočkienė

  Yes For Skills – įdomiam mokymuisi ir laisvalaikiui

  Yes For Skills lavinamosios knygos su daugkartiniais lipdukais – vaiko smulkiajai motorikai, akies-rankos koordinacijai, pažinimo funkcijoms lavinti. Lipdukus klijuokite, nuklijuokite ir naudokite iš naujo!

  Mėgstate klausytis deklamuojamų eilėraščių? Manome, jog Jums patiks Yes For Skills muzikos grotuvai vaikams su dainomis ir pasakomis – neribotos mokymosi ir laisvalaikio galimybės!

  Yes For Skills magnetinės lentos ir magnetukai – galbūt eilėraštis įkvėps kompozicijai magnetinėje lentoje?

  Išmokus ilgą eilėraštį mintinai, atsipalaiduokite žaisdami! Yes For Skills lavinamosios kortelės – įvairiapusiam Jūsų vaiko lavinimui ir žaidimams.

  Rekomenduojame skaityti:

  Apie pasakų naudą vaikui skaitykite tinklaraščio įraše ,,Pasakos vaikams“.

  Mėgstate minti mįsles? Tai, kaip ir eilėraščių mokymasis, gali būti labai naudinga veikla. Tinklaraščio įraše ,,Mįslės vaikams“ rasite daug įdomių mįslių ir informacijos apie mįslių naudą vaikams.
  Mėgstate žiūrėti filmus? Jie gali būti išties naudingi. Daugiau apie filmų naudą vaikams skaitykite tinklaraščio įraše ,,Filmai vaikams
  Rūpinatės visapusišku vaiko lavinimu? Daugiau apie vaiko raidą skaitykite tinklaraščio įraše ,,Vaiko raida pagal amžių“.
  Daugiau vaiko raidai naudingų veiklų – tinklaraščio įraše ,,Lavinančios veiklos vaikams pagal amžių

 • DUK